Ekstrawertyczna społeczniczka, która do szaleństwa kocha szarlotkę swojej babci.

Czy Jakub Lewandowski to aspirujący polityczny celebryta, który pod maską Młodzieżowej Rady Miasta próbuje realizować cele mniej młodzieżowe niż mogłoby się wydawać?

Lewandowski w Młodzieżowej Radzie Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek jest organem doradczym działającym przy Radzie Miasta Włocławek. Według obowiązującego statutu MRM jest apartyjna, jednak sami radni nie mają zakazu przynależenia do ugrupowań politycznych. W tym miejscu nasuwa się jedno z kluczowych dla przedstawianego tematu pytań: czy można podejmować apolityczne decyzje, będąc politycznie zaangażowanym? Owszem, bywały przypadki, kiedy członkowie rady byli zrzeszeni się w młodzieżówkach partii działających na terenie Włocławka, jednak nigdy ta korelacja nie była tak ewidentna.

Lewandowski w Młodej Prawicy 

Młoda Prawica jest młodzieżówką partii Porozumienie Jarosława Gowina. Organizacja ma na celu zrzeszanie młodych ludzi i formowanie ich postawy w duchu patriotyzmu, konserwatyzmu światopoglądowego i teoretycznego liberalizmu gospodarczego. Stowarzyszenie to podjęło swoją pracę również w naszym mieście, a na czele jego struktur stanął Jakub Lewandowski, który jak warto przypomnieć jest również przewodniczącym apartyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek. Nikt nie miałby nic przeciwko piastowaniu przez Lewandowskiego dwóch jakże zaszczytnych funkcji, jednak jego polityczne posunięcia i angażowanie MRM w działania pozostające w duchu młodzieżówki skłania do refleksji.

Lewandowski w Sejmie RP

Sejm Dzieci i Młodzieży jest jednym z momentów, na który młodzi ludzie wyczekują cały rok. To wtedy w ławach poselskich na Sali Plenarnej zasiadają nasi reprezentanci, którzy przedstawiają głos polskiej młodzieży. Ta świetna idea pielęgnowania w młodych ludziach postawy obywatelskiej w ubiegłym roku ulega zmianie i młodzież zamiast przyglądać się pracy w sejmie tworzyła projekty, które miały wesprzeć partię rządzącą i jednocześnie pobudzić młodych ludzi do dyskusji na sali plenarnej. Działo się tak, ponieważ głównym tematem obrad była dekomunizacja, która jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w naszym kraju. W ubiegłym roku w corocznych obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży brał udział nie kto inny jak Jakub Lewandowski. 

W tym roku Sejm Dzieci i Młodzieży zostaje przeniesiony na inny termin z uwagi na to, że przez długi czas w Sejmie RP odbywał się protest, który eliminował z użytku aż jeden korytarz. Swojego niezadowolenia nie kryły wszystkie młodzieżowe rady miast poza jedną – włocławską. Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek wydała specjalne oświadczenie, w którym popiera działania zmierzające ku przeniesieniu daty SDiM oraz zaniechaniu powstania nowej inicjatywy jaką byłby Parlament Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Nie trzeba było długo czekać, aż głos zabrała włocławska młodzież, pod publikacją oświadczenia nie pojawił się żaden pozytywny komentarz, który popierałby działania MRM, a może raczej jak wskazują sami internauci kogoś, kto manipuluje radnymi młodej rady dla zaspokojenia politycznych ambicji. 

Złożyliśmy oficjalne zapytanie w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej w kwestii tego, kiedy MRM podjęła to oświadczenie i z jakim podziałem głosów. Mamy nadzieję, że dostaniemy odpowiedź na nurtujące nas pytanie w ustawowym trybie i nie będzie konieczna ingerencja organów odwoławczych. Głosem podsumowania umieszczamy komentarze, z jakimi na forum młodzieżowych rad miast spotkało się oświadczenie wydane przez…no właśnie kogo? Jakuba Lewandowskiego, czy Młodzieżową Radę Miasta Włocławek?

Protest jaki planowany był przez młodzież z całej Polski jednak się nie odbędzie, pomysł powołania Parlamentu Dzieci i Młodzieży nadal jest w realizacji, a kolejne młodzieżowe rady publikują swoje przemyślenia w tej kwestii. Poprosiliśmy Jakuba Lewandowskiego o komentarz w sprawie oświadczenia, nie dostaliśmy takowego, zapewnił nas jedynie, że jest zaciekawiony „tym co spłodziliśmy” . Mamy nadzieję, że przewodniczący MRM oraz Młodej Prawicy we Włocławku będzie usatysfakcjonowany wynikami naszej analizy. Czekamy na kolejne oświadczenia.

Dodaj komentarz