W odpowiedzi na oświadczenie „młodzieżowej rady miasta”, które zostało opublikowane 8 lutego br. na oficjalnej stronie MRM Włocławek na Facebooku, w imieniu redakcji portalu Młody Włocławek pragnę udzielić informacji wyjaśniających pozorną rozbieżność pomiędzy artykułem red. Oliwii Pradun z dnia 3 lutego br. a powołanym wyżej oświadczeniem wydanym na stronie MRM:

  1. Sugerowanie, że nieprawdziwym jest zastosowane przez red. Oliwię Pradun stwierdzenie „następna sesja nie odbędzie się w Urzędzie Miasta, a w kawiarni”  jest nadużyciem. III sesja Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji odbyła się 3 lutego br. w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Café”. Stosowana przez sygnatariuszy powołanego we wstępie oświadczenia argumentacja nie jest błędna, gdyż Kawiarnia Obywatelska „Śródmieście Café” jest w istocie centrum rewitalizacji Śródmieścia i jednocześnie „flagowym okrętem” projektu realizowanego przez Miasto Włocławek, jednak pamiętać należy, że oficjalna nazwa tego miejsca to Kawiarnia Obywatelska „Śródmieście Café”. Słowo café /kaˈfe/ (rz.) oznacza w językach (m. in.) angielskim, francuskim, hiszpańskim i szwedzkim kawiarnię. Słowo kawiarnia pada zatem w oficjalnej nazwie miejsca minionej sesji MRM aż dwukrotnie, co w połączeniu z faktem, że w Śródmieście Café można napić się kawy, a lokal udostępnia m. in. możliwość skorzystania z komputera, pozwala uznać, że ten moduł projektu realizowany jest w formie kawiarni właśnie. Nie jest to co prawda typowa kawiarnia, taka jak Café Nati czy Starbucks, ale wciąż jednak kawiarnia. Forsowanie innej definicji tego miejsca stanowi zaklinanie rzeczywistości.
  2. Stwierdzenie „Jakub Lewandowski pokusił się o uchwalanie uchwały bez uchwały” odnosi się do sytuacji, w której – według relacji red. Oliwii Pradun – głosowanie nad wyborem nowego znaku graficznego Rady uznane zostało przez Przewodniczącego MRM za uchwalenie uchwały. Jak relacjonowała red. Pradun, w trakcie sesji radnym ani obserwatorom sesji nie przedstawiono projektu stosownej uchwały, która traktowałaby o zmianie logo. Wobec tego autorka artykułu posłużyła się „zaskarżoną” figurą stylistyczną.
  3. Według informacji przedstawionych przez red. Oliwię Pradun, rzecznik prasowa MRM, spytana, czy posiada „zdjęcie nowego loga” odpowiedziała, że nie. Informacja przedstawiona przez red. Pradun w IV akapicie dyskusyjnego artykułu jest zatem zgodna z prawdą. Ponadto red. Oliwia Pradun dysponuje zapisem rozmowy z rzecznik prasową MRM i deklaruje możliwość opublikowania właściwego jej fragmentu w celu rozwiązania kwestii spornych.
  4. Informacja przedstawiona w punkcie czwartym oświadczenia opublikowanego na stronie MRM stanowi nadużycie. Dziennikarz ma prawo – tak ustawowe, jak i konstytucyjne – publikowania nie tylko informacji, ale również opinii. A to właśnie w kategorii opinii należy rozpatrywać stwierdzenie red. Oliwii Pradun, że „do samego końca nie było wiadome, czy sesja się odbędzie, ponieważ społecznicy mieli ogromny problem z zebraniem quorum”. Autorka dyskusyjnego artykułu była obecna na sali sesyjnej i mogła osobiście obserwować rozwój frekwencji przed rozpoczęciem sesji, a zdrowy rozsądek nakazuje uznać, że red. Pradun miała prawo wydać taką opinię w sytuacji, w której odnotowała pojawienie się krytycznego, „trzynastego” radnego dopiero w ostatniej chwili.

Z bólem przyjmuję paniczną reakcję organów Młodzieżowej Rady Miasta na krytykę prasową i słowem zakończenia pragnę zwrócić uwagę, że przedstawione na stronie MRM „Oświadczenie” nie było przedmiotem obrad minionej sesji, a zatem nie może być to „oświadczenie młodzieżowej rady”, na co wskazywałby tytuł dokumentu. Póki tekst ten nie zostanie uchwalony przez Radę w drodze uchwały na najbliższej sesji, jest to „projekt oświadczenia MRM” lub po prostu „Oświadczenie Przewodniczącego i Rzecznika Prasowego MRM Włocławek”.

Karolina Pawłowska
p. o. redaktora naczelnego MW

Dodaj komentarz