Społecznik, student, aktywista, politykier, jeden z trzech włocławian z dumą mówiących o swym pochodzeniu. Amator pizzy na tłustym cieście, zwolennik piwa niekraftowego.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że decyzja została już podjęta. Przepisy wkrótce wejdą w życie, a wybory będą mogły zostać ogłoszone już za tydzień.

W dzienniku urzędowym województwa została opublikowana uchwała Rady Miasta nowelizująca Statut MRM. Ten najważniejszy akt regulujący pracę młodzieżowej rady Włocławka wymagał zmian z uwagi na… likwidację gimnazjów.

To właśnie reforma systemu edukacji autorstwa minister Anny Zalewskiej zmusiła radnych „dorosłej” rady do wprowadzenia zmian w przepisach. Dotychczasowy statut gwarantował prawa wyborcze uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz likwidowanych obecnie gimnazjów. Gdyby wybory ogłoszono według starych zasad, prawa wybierania i wybieralności pozbawieni byliby uczniowie VII klas podstawówek, którzy – gdyby szli do gimnazjum – mogliby swobodnie głosować.

Rada Miasta przyjęła zmianę do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta na październikowej sesji, jednak uchwała w tej sprawie może wejść w życie dopiero po upłynięciu określonego czasu od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spore opóźnienie w zawiązaniu nowej kadencji MRM dało się już odczuć, na szczęście nowelizacja statutu wchodzi w życie już 18 listopada. Od tego dnia przewodniczący „starej” rady – Rafał Sobolewski – będzie mógł zarządzić wybory do organu młodzieży.

Prawdopodobnie wybory ogłoszone zostaną 20 listopada. Zgodnie ze statutem przeprowadzane są miesiąc po ogłoszeniu – a zatem głosowanie odbędzie się tuż przed przerwą świąteczną. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że nowo wybrani radni złożą ślubowanie, wybiorą swoje kierownictwo i zaczną pracę na rzecz włocławskiej młodzieży dopiero po Nowym Roku.

To już niestety któraś w historii dłuższa przerwa w działaniu włocławskiego MRMu. Prawdopodobnie opóźnienia w wyłonieniu radnych udałoby się uniknąć, gdyby Rada Miasta wprowadziła zmiany w statucie jeszcze przed wakacjami. Niestety i to nie dałoby gwarancji przeprowadzenia wyborów, gdyż jak pokazuje praktyka – prawo prawem, a polityka polityką. W sierpniu pełniącym obowiązki Przewodniczącego Rady Miasta został radny Dariusz Wesołowski, który już w 2013 roku podczas sesji młodzieżowej rady wyrażał swoje sceptyczne podejście do tego organu i który wydaje się raczej zwolennikiem jej likwidacji. Zatem nawet, gdyby nowelizację uchwalono wcześniej, wybory prawdopodobnie nie zostałyby zarządzone do czasu wyboru nowego szefa rady miejskiej.

Rozczarowanie związane z przeciągającym się w czasie wyborem nowej młodzieżowej rady okazywał w wywiadzie udzielonym naszej redakcji jej były przewodniczący – Jest mi przykro, że przez rozgrywki polityczne Rady Miasta, ta młodzieżowa nie została jeszcze powołana – mówił Kacper Lewandowski. Niepokój związany z opóźnieniem w ogłoszeniu wyborów wyrażał także (jeszcze w październiku) Krzysztof Kukucki – były przewodniczący Rady Miasta.

Obecnie przewodniczącym „dorosłej” rady jest Rafał Sobolewski (niezrzeszony), który MRM może wspominać dobrze, gdyż rada została powoływana do życia, gdy po raz pierwszy pełnił on funkcję Przewodniczącego Rady Miasta i w opinii miejskich urzędników był wówczas jednym z jej ojców chrzestnych.

(fot. Karolina Pawłowska – obrady V kadencji MRM, 2015)

Dodaj komentarz