Ekstrawertyczna społeczniczka, która do szaleństwa kocha szarlotkę swojej babci.

Czym jest PaT? Do kogo jest skierowany? Jakie są założenia tego programu? Jak jest realizowany?

Czym jest PaT?

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? W programie szerzona jest idea bezpieczeństwa i pomocy drugiej osobie, zrzesza on młodzież i policję z całej Polski, aby wspólnie działać przeciwko używkom. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).

Do kogo jest skierowany?

Program skierowany jest do każdej osoby, której zależy na profilaktyce, angażują się w niego głównie szkoły i komendy policji. We Włocławku mamy trzy PaTporty (punkty w których zrzeszają się działacze PaTu):

  • III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku,
  • Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku,
  • Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku.

Jakie są założenia programu?

  • Zmniejszenie zjawiska patologii wśród młodzieży,
  • Zachęcenie rodziców do poprawy relacji ze swoimi dziećmi oraz nakłanianie ich do częstych rozmów o szkodliwości narkotyków
  • Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, której głównym celem jest promowanie życia bez uzależnień

Jak realizowany jest program?

Program realizowany jest przez współpracę środowisk policji ze szkołami/uczelniami/organizacjami w całej Polsce. Młodzież spotyka się na licznych zgrupowaniach- Przystankach PaTu, bierze udział w wielu szkoleniach i kursach. PaT to nie tylko nauczanie o tym, jak dużym złem są używki- to program, który ma pokazać, że jest cała masa przeróżnych ciekawszych rzeczy niż bycie uzależnionym!

 

Dodaj komentarz