W niedziele (22 października) o godzinie 12.00 w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 odbyła się „Niedziela z kustoszem”.

Było to spotkanie na wystawie czasowej pt. „Między pięknem a codziennością. Zdobnictwo w rzemiosłach ludowych.” Jest poświęcona rzemiosłom w kontekście zdobnictwa stosowanego przez wiejskich rzemieślników. Podczas spotkania autor wystawy omówił wybrane techniki zdobnicze (zastosowanie oraz występowanie).

Dodaj komentarz